Algemene diensten

Organigram

Klik op een van de volgende diensten om de medewerkers te zien:

Klik hier voor het volledige organigram in pdf.

Wil je een collega van de algemene diensten bereiken, dan kan dit door te mailen volgens het volgende principe: voornaam.naam@sint-rembert.be

 • Groep beleidsondersteuning

  • Communicatie (communicatie@sint-rembert.be)

   • Joke Lefevere en Lander Vansieleghem: voorbereiden beleidsdocumenten, communicatie nieuwe en oude media
  • Jurist-aankoper

   • Christine Vanwesemael
  • Secretariaat algemeen directeur (algemeen.secretariaat@sint-rembert.be)

   • Maarten Willaert en Arianne Sinnaeve: hoofdkasrekening, betaalkaarten, sleutels campus noord, aangifte specifieke belastingen (reprobel ...), collectieve bestellingen, databanken, uitleendienst...
 • Groep personeel

  • Personeel departement onderwijs (personeelsadministratie@sint-rembert.be)

   • Ria Gadeyne, Wim Rotty, Sarah Gadeyne en Ashley Muylle
  • Personeel MVD

   • Sarah Gadeyne: loonadministratie van het middagtoezicht en andere functies in de periferie van de vzw
   • Iris Gevaert: loonadministratie van onderhoudspersoneel campus Noord-Zuid, technische dienst, keukenpersoneel, bedienden van de vzw, kinderopvang en internaat
   • Ashley Muylle: loonadministratie van het middagtoezicht en andere functies in de periferie van de vzw
  • Professionalisering (professionalisering@sint-rembert.be)

   • Sonja Barremaecker en Trui Declerck
   • dir. Katrien Delanghe: vorming, training en opleiding MVD
   • dir. Rik Gadeyne en dir. Katrien Delanghe: vorming, training en opleiding onderwijs
 • Groep financiën

  • Marian Vannieuwenhuyse: beleidsmedewerker
  • Nathalie Delva: algemeen + opvolging investeringsfacturen
  • Dorine Gadeyne: facturen en kostennota's algemene diensten en secundair onderwijs, interne facturen...
  • Els Dieryckx: leerlingenfacturatie, energie...
  • Peter Becu: facturen en kostennota's basisonderwijs, kasboeken
  • Mieke Declerck: kasboeken, kostennota's
  • dir. Ann Stael en dir. Hilde Maertens: opvolging
 • Groep patrimonium

  • bouw: ingenieur

   • Stijn Devos: projectingenieur
  • technische dienst (technischedienst@sint-rembert.be)

   • Yves Blondeel: technische coördinatie
   • Inge Cassaert, Annick De Sutter: administratieve coördinatie
   • Opvolging: dir. Geert Candeel
  • Energie

   • Bart Vangrysperre: energiecoördinator
   • Opvolging: dir. Geert Candeel
 • Groep logistiek

  • Onderhoud

   • Els Debou
   • Dir. Dirk Lamote en dir. Geert Vantyghem: opvolging
  • Keuken

   • Dirk Jaques: cateringverantwoordelijke
   • Bart Van Brugghe: keukenchef
   • Stijn Devos: opvolging
  • Aankopen - verzekeringen

   • Christine Vanwesemael
  • Externe gebruikers

   • Bart Vangrysperre: SiVi, VLTI, Oefenschool Papebrug
   • Maarten Willaert: Middenschool, College, VTI, BLO, Oefenschool Bruggestraat, peda, internaat
   • Klik hier voor meer info omtrent het gebruik van lokalen.
  • IT (informaticadienst@sint-rembert.be)

   • Kevin Baert: bestellingen en facturatie, netwerkbeheer
   • Loes Casteleyn: communicatie en sites, administratieve pakketten
   • Michiel Seys: netwerkbeheer
   • Jonas De Maerteleire: ondersteuning basisscholen
   • Manuel Cooreman: installatie van nieuwe toestellen en de herinstallatie van bestaande toestellen
   • Loïc Hustinx: ondersteuning
   • Klik hier voor een overzicht van de ICT-werking in onze scholen.
  • IT onderwijsgerelateerd

   • dir. Geert De Cuyper (tijdelijk vervangen door dir. Sylvia Deschacht) en dir. Stefaan Vanhollebeke
  • Preventie

   • Tine Mattelin en Dimitry Herreman: preventie-adviseur
  • Kinderopvang

   • Tina Bardyn en Ulrike Boudrez: coördinatoren
   • Bart Vangrysperre: facturatie
   • Dir. Kurt Bisschop: opvolging
  • Organisatie centraal onthaal (receptie.noord@sint-rembert.be)

   • Sofie Pynseel en Inge Vantyghem
  • Rotariaat (rotariaat@sint-rembert.be)

   • Nancy Eeckeloo