Bouwproject Moke

 

Twee nieuwe schoolgebouwen
De tand des tijds liet enkele gebouwen op het zuidelijk deel van onze centrumcampus, waar SiVi en VLTI gevestigd zijn, niet onberoerd.

Het leegstaande klooster langs de Spinnenschoolstraat (blok3), de verouderde sportzaal met bijgebouwen (blok4) en een deel van blok 5 met leslokalen herbergden decennia lang duizenden leerlingen.  De kwaliteit van de panden daalde echter zienderogen. De foto hiernaast spreekt boekdelen. Afbraak was dus onontbeerlijk geworden.

Na de sloop was het tijd om op dezelfde site 2 nieuwe gebouwen op te richten. De gebouwen zijn sinds mei 2019 volop in gebruik genomen. 

  • In blok 3 vind je een ruim onthaal dat te bereiken is via een inkomplein. Daarnaast zijn er tal van gloednieuwe hedendaagse leslokalen, een ruime leraarskamer, een aula met foyer, diverse bureaus en spreekruimtes en een rotariaat. 
  • Blok 4 bevindt zich achteraan op de speelplaats en omvat een aantal bureauruimtes, klaslokalen, een leskeuken en een polyvalente ruimte. 
  • De vernieuwe speelplaats biedt nu heel wat meer openheid. We integreerden ook groenzones. 
  • Het volledige interieur (inclusief wanden, draagvloeren ...) achter de oude schoolgevel aan het Conscienceplein (blok 2) werd eveneens weggehaald met behoud van de bestaande gevel die een renovatiebeurt kreeg. 

Marie Moke
De nieuwbouw kreeg een mooie naam die gelinkt is aan de historische wortels van het Torhoutse onderwijs. Marie Moke was een ondernemende jongedame uit de tweede helft van de 18de eeuw. Ze startte met onderwijs voor meisjes in Torhout. Enerzijds ging het om een zogenaamde armenschool of 'spinneschool', anderzijds om een kostschool. Moke kocht hiervoor met eigen middelen een huis. Ze staat symbool voor alle vrouwen met een vooruitstrevende en maatschappelijk geëngageerde ondernemingszin. Op die manier blijven we ook verbonden met de wortels van de kloostergemeenschap van de heilige Vincentius die eeuwenlang een cruciale rol speelde in het Torhoutse onderwijs. Verleden en toekomst komen dus mooi samen op deze plek. 

symbolisch afsluiten - 21 mei 2017

officiële opening - 5 mei 2019

Meer foto's en filmpjes vind je op onze bouwpagina op Facebook.