Co-teaching Ten Parke

Sinds 1 september 2016 krijgen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar les van twee juffen in een co-teachingproject.

Wat?

 • Nieuwe onderwijsvorm derde graad vanaf 1 september 2016.
 • De nieuwe naam voor de Kapel = de Springplank waarmee we letterlijk en figuurlijk een vlotte overstap naar het secundair beogen.
 • Omdat we als visie samenwerken heel centraal zetten, zetten we ook in op samen lesgeven. Volgend schooljaar maken we één groot vijfde met full-time twee leerkrachten voor de klas en één groot zesde met full-time twee leerkrachten.

Waarom?

 • Samenwerken staat centraal
 • We willen in de eerste plaats leerlingen een goed vormen tot zelfstandige leerders zodat de overstap naar het secundair vlotter verloopt. Aangezien we een groeiende school zijn, waren we op zoek naar een sterk organisatorisch en duurzaam concept. De maatschappij wijzigt en daar kunnen wij als onderwijs niet om heen, hier willen we ook op inspelen, namelijk op 21ste eeuwse competenties zoals daar zijnde creativiteit, samenwerken, ict-geletterdheid, kritisch denken, communiceren, probleemoplossend denken en sociale en culturele vaardigheden, allemaal zaken die de kinderen in de maatschappij van morgen zullen nodig hebben. Door deze nieuwe onderwijsvorm beogen we betere zorgen voor de kinderen op sociaal en emotioneel vlak, gezien er twee leerkrachten constant aanwezig zijn in de klas.
 • De bedoeling is om meer ruimte te creëren voor zorgleerlingen. Doordat we steeds met 2 leerkrachten in de klas staan hebben we ook meer mogelijkheden om te differentiëren. Als het systeem van het vijfde en zesde leerjaar goed draait, betekent dit dat we ook meer uren zorg winnen om te investeren in andere klassen.

Hoe?

 • 4 leerkrachten (Juffrouw Evelien, Juf Katrien, juf Annelies  en juf Sanne) volgden hiervoor een intensieve nascholing rond co-teachen vorig schooljaar.
 • De kapel wordt verbouwd en ingericht naar de noden van dit nieuw concept.
 • Er zal gewerkt worden met contracten waarin leerstof wordt aangeboden via korte en krachtige instructiemomenten. De leerlingen zijn meer verantwoordelijk voor hun eigen lesgeven. In kleine teams verwerken ze samen de leerstof. Een hele uitdaging maar zeker de moeite waard.
 • Aangepaste  flexibele leerruimte en ondersteunend ICT-materiaal (prowise, laptops, ipads)

 

 • Karrewiet kwam alvast kijken hoe dit in zijn werk ging...
 • Hoe een dagje er uitziet voor deze leerlingen, zie je in dit filmpje.