GON-ASS-werking binnen de Torretjes

Vanaf 1 september 2015 (volgend schooljaar) richt De Torretjes ook de onderwijsvorm Type 9 in. Hierdoor kunnen De Torretjes zich nog beter richten op leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een (rand)normale begaafdheid.

Samen met de GON-begeleiding die nu reeds vanuit De Torretjes aan leerlingen met ASS in het gewoon basisonderwijs gegeven wordt en samen met de erkenning voor Type 9 die ook de naburige BuSO-school De Wissel (Tordale) gekregen heeft, kunnen leerlingen met ASS vanaf nu in de eigen regio een ‘school op maat’ vinden.

Indien u meer wilt weten over dit zorgaanbod kunt u de school contacteren via blo@sint-rembert.be, 050 23 15 12 of 0498 33 74 71.