Drugspreventie- en beleid

Hoe we omgaan met druggebruik, alcohol, tabak, gokken... leest u in ons drugsbeleidsplan. Dat vindt u hier.

In de loop van de maand november krijgen alle leerlingen van het derde jaar een voordracht onder de titel Drugstories. De sprekers, de heer Adolphe Franssen en de heer Raf Lust, hebben heel wat ervaring in de drughulpverlening, onder andere bij jongeren.  Zij trekken samen met Luc Rombaut het Vlaamse land rond om jonge mensen te wijzen op de gevaren van druggebruik. Ze doen dit op een manier die jongeren erg aanspreekt.

Deze activiteit past in de reeks activiteiten rond preventie die we als scholengroep aan alle leerlingen willen aanbieden. Voor alle leerlingen van het tweede tot en met het vierde jaar is er een preventie-activiteit met voor- en nabespreking voorzien. Deze activiteiten worden georganiseerd door de scholen in samenwerking met de stedelijke preventiedienst van Torhout en het CLB.

Naast deze preventie-activiteiten zien we ons echter ook genoodzaakt om in uitzonderlijke gevallen leerlingen door te verwijzen naar de hulpverlening of om repressief op te treden. Hiervoor maakten we afspraken met de hulpverleningssector en met politie en parket. Met deze preventie-activiteiten hopen we echter jongeren tijdig alert te maken voor de gevaren van verslaving.

Leerlingen die vragen hebben die ze zeker graag behandeld willen hebben, mogen een e-mail sturen of een briefje ter attentie van de contactpersoon van de werkgroep drugpreventie in jouw school. Dit is de heer Jan Devriese. De vragen mogen anoniem worden gesteld, ze worden dan overgemaakt aan de heer Alphonse Franssen.