Groepsopvang voor schoolkinderen

We bieden voor-en naschoolse opvang aan voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Onze IBO’s (Initiatie Buitenschoolse Opvang) hebben een erkenning van Kind & Gezin.