Internaat

We nodigen u uit om kennis te maken met de dynamische werking van ons internaat. Dankzij de traditie van onze scholen, onze onderwijservaring en een actief beleid kreeg ons internaat een grote faam. De belangrijkste troef van een internaat blijft de extra aandacht voor studie, het samenleven met leeftijdsgenoten, onder de begeleiding van toegewijde en enthousiaste opvoeders. De beste waarborg voor een evenwichtige opvoeding.

Wil je snel een concreet overzicht van het internaat? Raadpleeg dan deze brochure.

De brief voor de start van het nieuwe schooljaar vind je hier.