Kostprijs

Ons internaat volgt het tarief dat in het bisdom Brugge voor de katholieke scholen voorgesteld wordt.

Voor het schooljaar 2020-2021 is het jaartotaal  € 2 870. Dit bedrag wordt aangepast aan de index. Maandelijks wordt de rekening met uw kind meegegeven of doorgemaild. Voor gezinnen met drie kinderen ten laste is er een jaarvermindering van €50 voorzien, voor 4 kinderen ten laste €100.... Als er meerdere kinderen uit hetzelfde gezin naar ons internaat komen, betaalt men voor het tweede kind jaarlijks €125 minder, vanaf het derde kind €200 minder.