Werken grote speelplaats

Sinds een kleine twee weken is er heel wat bedrijvigheid op de grote speelplaats. De werken voor de heraanleg zijn er begonnen en fase 1a is intussen al bijna afgewerkt.

De hele zone van aan de inkom van de feestzaal, het rotariaat en de benelux-toiletten, de omgeving van de internaten en de toegangsweg tot aan de poort in de Sint-Jozefsstraat wordt in een vijftal fasen aangepakt. De werken zouden tegen 1 mei ten laatste moeten beëindigd worden door aannemer RTS uit Zedelgem.

De huidige (eenvoudige en verouderde) sportinfrastructuur wordt vervangen door drie basketbalvelden, één soccerveldje en een volleybalveld. Daarnaast is er ontspanningsruimte voorzien voor de internen en de leerlingen van blok 9. Verder krijgen de diverse verkeersstromen een functionele aanpak waarbij autoverkeer op de campus ontraden wordt. Er blijft natuurlijk wel mogelijkheid om op de diverse locaties te leveren en op te halen maar het gebruik van de grote speelplaats als parking zal niet meer mogelijk zijn.  Tegelijk worden ook de rioleringen heraangelegd en worden extra regenwaterputten voorzien. 

Een overzicht van de fasering vind je hier.