Nieuw leerplan ZILL

Directeur Sylvia Deschacht van basisschool Ten Parke geeft graag wat meer info over ZILL.

  • Waarom heb je je verdiept in ZILL?

Wij maken deel uit van het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen, onze oude leerplannen zijn in een nieuw jasje gestopt. Het is niet meer dan normaal dat je dan als directeur bekijkt hoe je samen met je team hiermee aan de slag gaat.

  • Grootste pluspunt van ZILL?

Ik zie in de ontwikkelstappen een mooie aansluiting tussen kleuter en lager onderwijs en ben heel blij dat dit vertaald is in één plan, niet in talloze leerplannen en eindeloze doelstellingen. Wanneer ik nu een doelstelling zoek, vind ik heel vlug terug welke stappen ervoor komen en wat nog moet komen. Zill dekt de eindtermen, ook dit is mooi meegenomen.

Er is binnen ZILL heel wat aandacht voor de persoonsgebonden ontwikkeling van de kinderen zoals o.a. de socio-emotionele ontwikkeling. Zelf vind ik dit het allerbelangrijkste pluspunt, heel bewust vertrekken vanuit deze doelen zorgt ervoor dat kinderen beter tot leren komen. Hoe zijn we zelf? Als je je niet goed voelt in je vel of je werkomgeving zal je wellicht ook niet optimaal functioneren. Het welbevinden van een kind vind ik zeer belangrijk.

Naast welbevinden is het belangrijk om kinderen vaardigheden aan te leren zoals initiatief laten nemen, verantwoordelijkheidszin leren dragen. Kinderen leren deze vaardigheden in de eerste plaats voor zichzelf, leren ze toepassen op de ander en in laatste instantie in een groep: IK-JIJ-WIJ. Zill reikt dus een aantal tools aan om kinderen op te voeden tot goed burgerschap binnen onze maatschappij.

  • Grootste uitdaging van ZILL?

Elke verandering is zoeken en roept veel vragen op. Hoe verwerken we de persoonsgebonden doelen in onze lessen? Hoe tonen we aan welke doelen we hebben bereikt? Hoe behouden we wat goed is? Hoe zorgen we voor betekenisvolle leercontexten? Hoe motiveren we leerlingen? Hoe maken we dit leerplan schooleigen? 

Het is niet omdat er een nieuw leerplanconcept is dat we daarom alle zaken uit het verleden moeten wissen. Er gebeuren ontzettend veel mooie dingen op school waarbij kinderen heel wat van opsteken. Tijdens een recente pedagogische studiedag bleek het overduidelijk dat we veel meer doen dan wat het leerplan vraagt, logisch, want het leerplan bevat minimumdoelen.

De allergrootste uitdaging bestaat erin om aan te tonen hoe we aan deze doelen tegemoet komen en het liefst zonder al te veel planlast. Hierin kan de digitalisering ons zeker verder in ondersteunen.

Ik besef heel goed dat dit mensen soms wat afschrikt en de opstart hiervan vraagt enig werk, maar mettertijd zullen we hiervan de vruchten plukken.

We staan er ook niet alleen voor, we hebben heel wat bekwame mensen binnen onze scholen en scholengroep die helpen meedenken, helpen uitvoeren en noem maar op. Wanneer alle betrokken mensen en diensten goed samenwerken, dan bevordert dit alleen maar de kwaliteit van ons onderwijs. Ik zie daar elke dag mooie praktijkvoorbeelden van en dat maakt me oprecht gelukkig.

  • Voordelen voor de leerlingen?

Kinderen op een betekenisvolle manier iets bijleren is zo waardevol en bevordert hun motivatie. Als je zelf een vorming volgt, dan heb je graag dat je er achteraf iets mee bent.

Voor kinderen is dit net hetzelfde verhaal. Wanneer er iets leeft bij kinderen en je kan als leraar hierop inspelen, dan heb je een betrokken en leergierig publiek. Vooral kleuters zijn hier heel sterk in, tijdens brainstormmomenten komen soms de gekste thema’s naar voor. De kleuterjuf of meester speelt hierop in, ze betrekken de werkelijkheid, laten de kleuters in interactie op ontdekking gaan en achteraf kan er gereflecteerd worden over wat ze allemaal hebben gezien of geleerd. Idem in de lagere school,  een bezoekje aan het kasteel van Wijnendale, boerderij- of sportklassen, leescircuits, leerlingenraad, peter- en meterschappen, fairtrade-project, team-teachen… Het zijn maar enkele voorbeelden die bijdragen tot zin in leren, zin in leven. Ik doe hiermee geen oproep tot projectonderwijs, want sommige zaken vragen een cursorische aanpak waarin automatisatie van groot belang is. Niet alles hoeft even leuk te zijn, zin-vol lijkt mij het geschikte woord. Er mogen best nog wel wat verwachtingen gesteld worden, ook dit is opgroeien. Het is echter belangrijk dat je de leerlingen het doel achter je verwachting duidelijk maakt. Als we hierin slagen, dan zijn we echt chill met zill!