Pedagogisch project

Het pedagogisch project ondersteunt de dagelijkse werking van het internaat. Het is de visie waaruit we vertrekken, die kan fungeren als uitnodiging tot dialoog, betrokkenheid en engagement.