10 puntenprogramma

Als scholen van SINT-REMBERT willen we de volgende doelstellingen eendrachtig realiseren:

  1. Wij wensen opvoeding en onderwijs te geven vanuit een duidelijk christelijke inspiratie.
  2. Wij streven daarbij ook naar het geven van opvoeding en onderwijs van een hoge kwaliteit. Door zinvolle samenwerking wordt de kwaliteit bevorderd.
  3. De verscheidenheid van de scholen van onze groep vinden wij een rijkdom.
  4. Wij willen in hoge mate de verscheidenheid respecteren die de leerlingen kenmerkt, hen als gelijkwaardigen benaderen, zodat ieders talenten optimaal tot ontplooiing kunnen komen.
  5. Voor de pedagogische en didactische aanpak streven wij naar een eenheid die het proces van evaluatie en oriëntering objectief en vergelijkbaar laat gebeuren en die de keuze van een studierichting voor elke leerling(e) optimaal kan doen verlopen, in samenwerking met het CLB.
  6. Goed werkende klassenraden, in overleg tussen leerkrachten en opvoeders, dragen ertoe bij dat leerlingen binnen en buiten de lessen zo goed mogelijk begeleid en ondersteund worden.
  7. Samen beogen wij een ruim en dynamisch aanbod van studierichtingen te realiseren. Hierbij willen wij ook tijdig en actief inspelen op de vragen van een steeds veranderende maatschappij.
  8. Door onze samenwerking kunnen we onze gebouwen, uitrusting en didactische hulpmiddelen nog rationeler gebruiken.
  9. Wij wensen de beroepsbekwaamheid van onze leerkrachten up-to-date te houden. Daarom organiseren wij ter plaatse hoogstaande nascholingen voor het personeel.
  10. Wij stimuleren de eigen vakwerkgroepen om via overleg en werkverdeling de nieuwe leerinhouden en werkvormen in de onderwijspraktijk te integreren.