Vrij Centrum Leerlingenbegeleiding Torhout

In het CLB kunnen leerlingen en ouders terecht met vragen over studiekeuze, leren en studeren, gezondheid en welbevinden. De leerling staat centraal in de begeleiding door het CLB. Alle tussenkomsten willen het welzijn en welbevinden van de leerling bevorderen of herstellen.

Bij het uitvoeren van deze opdracht werkt het centrum met volgende waarden en principes:

  • het CLB werkt in vertrouwen, onafhankelijk, discreet en met respect voor de privacy.
  • het CLB realiseert zijn werking op een laagdrempelige manier en werkt met deskundigen in teamverband.
  • het CLB werkt samen met de cliënt vanuit een emancipatorisch en preventief oogpunt.
  • het CLB laat zich in zijn activiteiten leiden door maatschappelijke evoluties en schenkt bijzondere aandacht aan leerlingen die bedreigd zijn in hun ontwikkelen of opgroeien in een risicovolle omgeving.
  • alle tussenkomsten zijn gratis.

Contactgegevens

Vrij CLB Torhout
Papebrugstraat 8, 8820 Torhout
telefoon: 050 23 15 17  

Directeur: Ides Depotter

e-mail:  algemeen@clbtorhout.be
website:  www.clbtorhout.be

Openingsuren: van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16.30 uur. Op maandag tot 17.30 uur.

In de grote vakantie is het CLB gesloten van 15 juli tot 15 augustus. Op de andere dagen is het CLB volgens de normale openingsuren open.

Bekijk hier de brochure.