Vacatures ICT

We hebben in de scholengroep twee plaatsen vrij in het ICT-team. Het gaat om:

1) IT'er basisonderwijs - 4 basisscholen en algemende diensten - voltijds

Attitudes en competenties op technisch gebied:

 • Technisch onderlegd zijn en een pedagogische achtergrond bezitten
 • Computerpark kunnen beheren: basiskennis netwerken is een pluspunt, software en drivers kunnen installeren, computerproblemen analyseren en oplossen, installeren en opnieuw installeren van pc's, aansluiten en installeren van randapparatuur
 • Een inventaris van de beschikbare hardware opmaken en advies geven in verband met aankopen
 • Aanspreekpunt voor technische problemen en kunnen doorverwijzen indien nodig
 • Jaarlijkse service en onderhoud van digitale infrastructuur uitvoeren
 • Ondersteuning software en opstarten digitale oefenplatforms bv. Bingel, Kweetet,  ...
 • Technisch beheer Questi
 • Zorgt voor technische opleidingen die de teamleden in staat stellen om kleine, technische problemen zelf op te lossen: stappenplannen opmaken voor leerkrachten en toelichting hardware en software

Attitudes en competenties om een beleid mee te ontwikkelen:

 • Ondersteunt de directie om een beleidsplan ICT op te stellen
 • Helpt de koers van de vernieuwing inhoudelijk bepalen en bewaken
 • Zorgt voor planmatigheid in de vernieuwing
 • Verzorgt op personeelsvergaderingen een ICT-moment en indien nodig overlegmomenten op vraag van leerkrachten
 • Werkt samen met collega’s op het niveau van de school, alsook op een schooloverstijgend niveau zoals dat van de scholengemeenschap en de scholengroep
 • Is communicatief en past in zijn omgang met de collega’s zijn specifieke vaktaal aan
 • Reflecteert op de eigen werking, evalueert de effecten van initiatieven en stuurt de werking bij
 • Neemt deel aan nascholingsinitiatieven ICT en onderwijsvernieuwingen
 • Volgt ontwikkelingen op, op het gebied van ICT en gaat na in welke mate die interessant kunnen zijn voor de scholen

2) Overkoepelend IT'er basisonderwijs: technisch en vooral pedagogisch (50%)

Attitudes en competenties om een beleid mee te ontwikkelen:

 • Ondersteunt de directie om een pedagogisch beleidsplan ICT op te stellen
 • Werkt mee aan het opnemen van de leerplandoelen mediakundige ontwikkeling in de schooleigen visie rond ICT
 • Helpt de koers van de pedagogische vernieuwing inhoudelijk bepalen en bewaken
 • Zorgt voor planmatigheid in de vernieuwing
 • Volgt de implementatie op samen met de plaatselijke ICT-coördinatoren
 • Helpt de leerlijn mediakundige ontwikkeling mee uitbouwen, alsook de rapportering ervan
 • Ondersteunt de scholen in het werken met computationeel denken cf. het nieuwe leerplan ZILL

Attitudes en competenties om ICT-doelen in het onderwijsaanbod van de school te integreren:

 • Is communicatief en past in zijn omgang met de collega’s zijn specifieke vaktaal aan
 • Weet de teamleden te motiveren voor de integratie van de leerplandoelen mediakundige ontwikkeling in verschillende onderwijsleeractiviteiten
 • Ondersteunt de leerkracht bij het zoeken naar differentiatiemateriaal en naar hulpmiddelen, m.b.t. detectie, probleemanalyse en remediëring binnen de klas
 • Brengt ideeën aan om software, projecten, internetsites, apps in de lessen te integreren
 • Ondersteunt de leerkracht om met ICT een krachtigere leeromgeving te creëren
 • Verzorgt op personeelsvergaderingen een ICT-moment en indien nodig overlegmomenten op vraag van leerkrachten
 • Werkt samen met collega’s op het niveau van een school, alsook op een schooloverstijgend niveau zoals dat van de scholengemeenschap en de scholengroep
 • Reflecteert op de eigen werking, evalueert de effecten van initiatieven en stuurt de werking bij
 • Neemt deel aan pedagogische nascholingsinitiatieven ICT en onderwijsvernieuwingen
 • Volgt ontwikkelingen op, op het gebied van het pedagogisch vlak van ICT en gaat na in welke mate die interessant kunnen zijn voor de scholen

 

Contact Naam: 
Ann Stael