Schoolbestuur

  • De vzw Scholengroep Sint-Rembert wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, hierin gemandateerd door de Algemene Vergadering. Voorzitter is de heer Michel Demaeght.

 

  • De dagelijkse leiding van de scholen is in handen van het directieteam dat wekelijks samenkomt. De algemeen directeur Ann Stael leidt de vergaderingen van het directieteam en is de schakel met de Raad van Bestuur.