Scholengemeenschap Houtland (SO)

Samen met het Margareta-Maria-Instituut van Kortemark en de BUSO-school van Tordale vormen de secundaire scholen van de scholengroep Sint-Rembert de scholengemeenschap Houtland. Voorzitter van deze scholengemeenschap is Michel Demaeght.

Er is onder andere samenwerking op het vlak van:

  • professionaliseringsbeleid
  • personeelsbeleid
  • planning van studierichtingen

De Raad van Directeurs vergadert minstens één keer per maand onder het voorzitterschap van de coördinerend directeur Stefaan Samaey.