Scholengemeenschap Rembert-Basis (BO)

Basisonderwijs

Sinds 1 september 2020 maken vijftien van onze lagere scholen deel uit van de Scholengemeenschap Sperregem. Voorzitter van deze scholengemeenschap is de heer Wilfried Lammens. Onze andere basisscholen maken ofwel deel uit van scholengemeenschap De Basis (het overzicht vind je hier). Er is ook een regionaal samenwerkingsverband met BLO Zonnehart Aartrijke en De Wissel. 

Binnen de Scholengemeenschap is er bijzondere aandacht voor de opstapklas en de auti-werking van de Torretjes.

De opstapklas

De opstapklas binnen de scholengroep van het basisonderwijs is een samenwerking tussen het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs. Ze vormt een brug tussen het derde kleuter en het eerste leerjaar voor kinderen die niet schoolrijp zijn.

Gedurende een schooljaar worden deze leerlingen basisvaardigheden aangereikt voor lezen en rekenen. Zo creëren ze betere slaagkansen bij de instap in het eerste leerjaar.

Meer info via directeur Kurt Bisschop (0498 33 74 71) of blo@sint-rembert.be. Je kan ook terecht bij het CLB voor meer info. Dit is de folder met meer info.

GON-ASS-werking binnen de Torretjes

Vanaf 1 september 2015 richt De Torretjes ook de onderwijsvorm Type 9 in. Hierdoor kunnen De Torretjes zich nog beter richten op leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een (rand)normale begaafdheid.

Samen met de GON-begeleiding die nu reeds vanuit De Torretjes aan leerlingen met ASS in het gewoon basisonderwijs gegeven wordt en samen met de erkenning voor Type 9 die ook de naburige BuSO-school De Wissel (Tordale) gekregen heeft, kunnen leerlingen met ASS vanaf nu in de eigen regio een ‘school op maat’ vinden.

Indien u meer wilt weten over dit zorgaanbod kunt u de school contacteren via blo@sint-rembert.be, 050 23 15 12 of 0498 33 74 71.