Skireis 2021

 

Beste ouders en leerlingen van de tweede graad

Jaarlijks wordt door de scholengroep Sint-Rembert een vrijblijvende skireis georganiseerd voor leerlingen van het derde en het vierde jaar. De coronaproblematiek zorgt nog steeds voor heel wat onzekerheid en vraagtekens. Het volstrekt veilig organiseren van een skireis, medio februari, die de nodige beleving kan bieden op maat van de leerlingen zien we daardoor niet met zekerheid haalbaar. We hebben bijgevolg beslist om dit jaar de reis niet te organiseren.  Aangezien de traditie er is om deze reis jaarlijks te plannen, krijgen leerlingen van de tweede graad hier hopelijk volgend schooljaar een nieuwe kans voor. 

Directieteam SO Scholengroep Sint-Rembert