Time-out

Voor sommige leerlingen loopt het op school niet altijd even vlot. Soms kan de druk zo hoog oplopen dat de nood aan een adempauze zich opdringt. Om verdere problemen te voorkomen, krijgt de leerling de kans om op advies van de school in het time-outproject te stappen. Gedurende drie weken krijgen de deelnemers de gelegenheid tot rust te komen en stil te staan bij zichzelf. Bij die reflectie krijgt de leerling een kans belangrijke vaardigheden aan te leren om op een positieve manier de weg verder te kunnen zetten. De school wil hiermee haar vertrouwen in een progressief herstel naar ouders en leerlingen uitdrukken.

Groep Intro West-Vlaanderen vzw

In dit aanbod van de secundaire scholen uit de regio Houtland werken leerlingenbegeleiders van verschillende scholen met Groep Intro West-Vlaanderen vzw samen. Dit is een professionele organisatie voor vorming en opleiding van jongeren. Dit project komt tot stand dankzij de samenwerking tussen de secundaire scholen van het Vrij Onderwijs (Scholengemeenschap Houtland) en het Gemeenschapsonderwijs (KTA Houtlandinstituut) uit de regio Torhout.

De locatie Villa De Brouckère wordt door het stadsbestuur van Torhout ter beschikking gesteld.

De financiering van dit project is mede te danken aan enkele gemeenten die hier mee hun schouders willen onder zetten: Kortemark, Lichtervelde, Oostkamp, Torhout en Zedelgem. Wij mogen ook op financiële steun rekenen van de Marnixring Torhout en van de CERA Regionale Adviesraad.